نخبر برای سایت شما

اگر از ورد پرس استفاده می کنید کافیست ویجیت زیر را روی سایت خود نصب کنید تا آخرین کلمات کلیدی هشتگها و خبرهای کوتاه روی سایت شما نمایس داده شود

WordPress.org لینک نصب از روی خود سایت ورد پرس

https://wordpress.org/plugins/nakhabarnews

اگر از ورد پرس استفاده نمی کنید کافیست قطعه کد زیر را در سایت یا وبلاگ خود قرار دهید


©2015 Nakhabar build